Webinar

Security Assessment & Roadmap: de basis van evenwichtig securitybeleid

Een Security Assessment helpt bij de vraag welke beveiligingsmaatregelen essentieel zijn en stelt je in staat de effectiviteit van investeringen te monitoren en te verbeteren.

Vraag de webinar aan

Security Assessment & Roadmap: de basis van evenwichtig securitybeleid

De meeste organisaties hebben onvoldoende zicht op de risico’s omtrent informatiebeveiliging en weten niet waar te beginnen om deze risico’s inzichtelijk te maken en te mitigeren. Een Security Assessment helpt bij de vraag welke beveiligingsmaatregelen essentieel zijn en stelt je in staat de effectiviteit van investeringen te monitoren en te verbeteren. Na dit half uur durende webinar:

  • Weet je hoe je voor jouw organisatie relevante security risico’s, voor nu en de nabije toekomst identificeert.
  • Begrijp je hoe je inzicht krijgt in je security maturiteit en met welke aanpak je kan groeien naar het gewenste ambitieniveau.
  • Ben je in staat met een 3-jarenplan investeringen in security beter te rechtvaardigen.